Darmowa wysyłka od kwoty 200 zł         Sklep stacjonarny        Wysyłka w 24h 

17

[11.07]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

Regulamin Programu lojalnościowego

§ 1

Organizator

1. Organizatorem programu lojalnościowego jest WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak, z siedzibą ul. Nowy Świat 11, 62-800 Kalisz, Regon 369472055, NIP: 6692311729, zwanym dalej Organizatorem

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Program na warunkach niniejszego regulaminu obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Organizator może wydłużyć Program na kolejny okres. W przypadku wydłużenia okresu trwania Programu informacja o tym fakcie będzie dostępna w siedzibie sklepu oraz na stronie www.wozimysie.pl.

2. Uczestnik przystępujący do Programu powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązać się do przestrzegania zawartych w nim warunków.

§ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

2. Udział w Programie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

3. Klient Polecający - osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Uczestnikiem, która nabyła już od Organizatora wózek bądź przyczepkę rowerową.

4. Klient Polecany - osoba fizyczna lub osoba prawna, która kupiła od Organizatorem wózek bądź przyczepkę rowerową w trakcie trwania Programu.

5. Klient Polecający nie może być jednocześnie Klientem Polecanym.

6. Klient Polecający o którym mowa w § 3 pkt. 3 jest to osoba, która poleci zakup wózka bądź przyczepki rowerowej w sklepie Wozimy Się.

7. Klient Polecany to osoba, która dokona zakupu przyczepki rowerowej bądź wózka w czasie trwania Programu.

§ 4

IDENTYFIKACJA UCZESTNIKA

1. Aby organizator mógł zidentyfikować Uczestnika, Klient Polecany w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym www.wozimysie.pl wpisze w polu "Komentarz do zamówienia" imię i nazwisko oraz adres email Uczestnika lub numer zamówienia w sklepie www.wozimysie.pl.

Jeśli zakup nastąpi w sklepie stacjonarnym lub poprzez zamówienie telefoniczne, mailowe czy na czacie Klient Polecany podaje dane Uczestnika ustnie, mailowo lub na czacie.

2. Polecany podający dane osobowe Uczestnika powinien mieć zgodę na przekazanie tych danych Organizatorowi w celu skontaktowania się z nim.

3. Organizator identyfikuje i potwierdza zgodność danych Uczestnika programu podanych przez Klienta Polecanego.

§ 5

NAGRODY

1. Uczestnik, który spełni warunki określone w § 3 i dojdzie do zakupu (przez Klienta Polecanego) wózka bądź przyczepki rowerowej, uprawniony jest do otrzymania rabatu na zakupiony wcześniej towar w wysokości 50 zł brutto.

2. Rabat będzie naliczony poprzez wystawienie korekty do paragonu lub faktury.

3. Kwota 50 zł będzie przelana na wskazane konto bankowe przez Uczestnika. Warunkiem otrzymania przelewu jest potwierdzenie pisemne/mailowe otrzymania korekty do paragonu bądź faktury przez Uczestnika.

4. Po zrealizowaniu zamówienia przez Klienta Polecanego pod koniec miesiąca kalendarzowego kwota 50 zł zostanie przelana na konto Uczestnika, pod warunkiem spełnienia punktu 3 § 5.

5. W celu otrzymania numeru rachunku bankowego Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem drogą mailową poprzez adres mailowy wskazany przez Klienta Polecanego.

6. Klient Polecany otrzyma rabat na zakup wózka bądź przyczepki rowerowej w wysokości 100 zł brutto od ceny produktów nieprzecenionych oraz które nie są objęte inną promocją.

6. Realizacja rabatu dla Klienta Polecanego następuje poprzez wpisanie indywidualnego kodu rabatowego, podanego na kuponie przekazanym Uczestnikowi programu, podczas składania zamówienia w sklepie www.wozimysie.pl w polu "Kod rabatowy" i równocześnie wpisanie danych Uczestnika, o którym mowa w § 4 pkt. 1, w polu "Komentarz do zamówienia".

§ 5

WAŻNOŚĆ KUPONU

Kupon jest ważny do 3 miesięcy od dokonania zakupu wózka bądź przyczepki przez Uczestnika.

§ 6

REKLAMACJE

1. Uczestnikowi ProGRAMU przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej organizacji ProGRAMU. Reklamacja ta może być zgłoszona w formie pisemnej na adres sklepu: WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak ul. Nowy Świat 11, 62-800 Kalisz, lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres; sklep@wozimysie.pl w terminie trwania Programu oraz do 30 dni od dnia zakończenia Programu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz opis przyczyn reklamacji.

2. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Programu zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji nie później niż 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

§ 7

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROGRAMU I RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestników ProGRAMU jest firma WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak

2. Warunkiem udziału w Programie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.

3. Przystępując do Programu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 nr 101 poz 926 z późn.zm.) przysługuje mu również prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz do ich poprawiania.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Programie.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia Programu bez podania przyczyny.

4.Integralną część niniejszego regulaminu stanowi polityka prywatności, którą można przeczytaj tutaj.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl