Darmowa wysyłka od kwoty 200 zł         Sklep stacjonarny        Wysyłka w 24h 

17

[11.07]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

Regulamin od 01.01.2020

Postanowienia ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wozimysie.pl jest Hanna Borowiak prowadząca działalność pod firmą WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 11, 62-800 Kalisz, zarejestrowaną w CEIDG, NIP 6692311729, REGON 369472055. Dane kontaktowe właściciela sklepu internetowego i stacjonarnego: WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak, ul. Nowy Świat 11, 62-800 Kalisz, email: sklep@wozimysie.pl, tel.: 606-495-093.

2.W ramach działalności sklepu internetowego świadczone są usługi sprzedaży wózków dziecięcych, przyczepek i fotelików rowerowych oraz akcesoriów z nimi związanych, wskazanych na stronie internetowej sklepu www.wozimysie.pl.

3.Zawarte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

 

 • Sprzedawca - Hanna Borowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak” z siedzibą przy ul. Nowy Świat 11, 62 – 800 Kalisz, zarejestrowaną w CEIDG, NIP 669 231 17 29, REGON 369472055.
 • Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.wozimysie.pl.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.wozimysie.pl
 • Towar – wózki dziecięce, przyczepki i foteliki rowerowe i inne przedmioty uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca gromadzenie wybranego towaru w celu ich późniejszego zakupu.
 • Formularz zamówienia – system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności rejestracji w Sklepie.
 • Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 • Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony Towar, wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia oferowana przez Sklep.
 • Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego produktu wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia oferowana przez Sklep.

 

Warunki techniczne

1.Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, przykładowo jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari z włączoną obsługą plików cookies.

Zawarcie umowy sprzedaży

1.Informacja o Towarach znajdująca się na stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zaproszeniem do składania ofert.

2.Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w języku polskim, zgodnie z prawem polskim, a jej integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu.

3.Potwierdzenie możliwości realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta (potwierdzenie dostępności Towaru) przez Sklep oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

4.Dniem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu jest dzień otrzymania przez Klienta zakupionego Towaru.

Składnie zamówień

1.Do składania zamówień upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wszelkie czynności w Sklepie może dokonywać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

2.Sklep prowadzi sprzedaż oraz wysyłkę towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Zamówienie w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16:00, a także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.

4.Klient składa Zamówienie na Formularzu zamówienia poprzez dodanie wybranego Towaru do Koszyka. Dodanie Towaru do Koszyka nie jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia, Towary w Koszyku można bez ograniczeń dodawać i usuwać.

5.W następnym etapie składania Zamówienia Klient zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami na Formularzu zamówień zobowiązany jest dokonać wyboru formy dostawy i płatności oraz podać aktualny adres mailowy, dane osobowe i teleadresowe.

6. W kolejnym kroku klient zaznacza czy do zamówienia Sprzedawca na wystawić fakturę Vat. Jeśli zaznaczy taką opcję Klient zostanie poproszony o podanie danych do faktury.

Od dnia 01.01.2020 fakturę Vat Sprzedawca będzie wystawiał tylko i wyłącznie tym Kupującym, którzy przy składaniu zamówienia zaznaczą tą opcję. Nie będzie możliwości wystawienia faktury vat w późniejszym terminie.

Jeśli klient nie zaznaczy opcji "Faktura Vat", otrzymuje paragon do zamówienia.

Od dnia 01.01.2020 jeśli klient otrzyma paragon do zamówienia bez wpisanego na nim numeru NIP wskazanego przez Kupującego, nie będzie możliwości w późniejszym terminie wystawienia faktury Vat do tego zamówienia.

7.Ostatnim etapem składania Zamówienia jest potwierdzenie przez Klienta wybranego Towaru, formy dostawy, formy płatności oraz danych osobowych i teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia poprzez wybranie przycisku „zamawiam i płacę”. Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane jest, jak złożenie oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych oraz zapoznanie się z „regulaminem sklepu internetowego wozimysie.pl” oraz „polityką prywatności” we wskazanej formie. Brak zapoznania się uniemożliwia realizację zamówienia.

9.Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowana i wysłana na adres wskazany przez Klienta wiadomość e-mailowa informująca potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres mailowy Klienta niezwłocznie zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 6.

10.W przypadku braku zamówionego Towaru, oferowanego na stronie internetowej Sklepu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, jak również o tym, iż zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji. Sprzedawca przedłoży propozycję sprzedaży innego towaru w podobnej cenie i zbliżonych parametrach.

11.Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Klient jest uprawniony do zmiany treści zamówienia, lub rezygnacji z zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mailowej, której adres podany jest w niniejszym regulaminie.

Sposób płatności

1.Wszystkie ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę na wszystkie zakupione Towary i dostarcza ją w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta.

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są każdorazowo przy składaniu Zamówienia po wybraniu przez Klienta formy płatności i sposobu dostawy.

3.Sklep przewiduje następujące formy płatności:

 • wpłata na konto bankowe – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • przelew elektroniczny online (Przelewy24) – zewnętrzna forma płatności za pomocą platformy Przelewy24.pl
 • przelew elektorniczny online (PayU) -  – zewnętrzna forma płatności za pomocą platformy PayU.pl
 • szybkie przelewy online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz kartami płatniczymi jest Blue Media S.A. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Karty płatnicze obsługiwane przez platformę Przelewy24.pl (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
 • PayPal – zewnętrzna forma płatności autoryzowana przez PayPal.
 • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.
 • e-raty – kanał płatności Alior Raty lub Mbank-raty możliwy przy transakcjach powyżej 300 PLN. Więcej informacji w zakładce http://wozimysie.pl/strona/jak-kupic-na-e-raty
 • Raty w banku Santander https://wozimysie.pl/strona/jak-kupic-na-e-raty
 • 4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5.Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

Realizacja dostawy

1.Dostawa następuje na adres i w sposób wskazany przez Kupującego w złożonym Zamówieniu.

2.Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.

3.W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze Towaru, Sprzedawca wysyła zamówiony Towar w terminie do 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5.W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Sprzedawca wysyła zamówiony Towar w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania płatności tj. zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6.Koszt przesyłki za Towar, którego wartość przekracza 500,00 zł jest bezpłatny, koszt przesyłki za towar o wartość poniżej 500,00 zł wynosi 14,90 zł (przesyłka kurierska) oraz 19,90 zł wybierając opcję płatności za pobraniem (przesyłka kurierska).

7.Towar dostarczany jest w terminie do 10 dni od dnia przekazania kurierowi do wysyłki.

8.Jeżeli Klient nie odbierze wysłanego mu towaru, Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

9.Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 606 495 093 bądź na adres e-mail: sklep@wozimysie.pl

Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Stosowne oświadczenie należy wysłać drogą mailową na adres Sklepu: sklep@wozimysie.pl

2.Oświadczenie może również zostać złożone na formularzu odstąpienia od umowy dostępne tutaj.

3.Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

4.W razie odstąpienia od umowy przez Klienta jest ona uważana za niezawartą.

5.Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy otrzymany towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

 • a)Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 • b)w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 • c)Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

8. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej tj. od Klienta do Sprzedawcy.

Procedura reklamacyjna – rękojmia

1.Sprzedawca odpowiada za wady produktu fizyczne lub prawne (rękojmia) na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku umów zawieranych z Konsumentem w rozumieniu art.22 1 Kodeksu cywilnego na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

2.Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Towaru przez Sklep. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

3.W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru do Sklepu i opisem reklamacji. Klient może złożyć reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

4.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy towaru podlegającego reklamacji.

6.Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów konsumenckich

1. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Klientem będącym konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

Opinie w sklepie internetowym

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 80 zł do wykorzystania przy zakupie powyżej 501 zł, na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy ma ważność 5 miesięcy. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie.

6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Dane osobowe

1.Dane osobowe klientów podawane przy składaniu zamówień lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez właściciela sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień (w tym celem ewentualnego nawiązania kontaktu z Klientem) oraz ewentualnie usługi newslettera, jeżeli Klient wyraził wolę otrzymywania newslettera.

2.Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce prywatności

3.Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

4.Integralną część niniejszego regulaminu stanowi polityka prywatności, którą można przeczytaj tutaj.

Postanowienia końcowe

1.Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy umów sprzedaży zawieranych na odległość. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem witryny www.wozimysie.pl

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3.Klient jest związany postanowieniami regulaminu w brzmieniu, które zaakceptował składając zamówienie.

4.Klienta korzystającego z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl