Polityka prywatności

Ogólne zasady

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez klienta jest właściciel sklepu internetowego Hanna Borowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak z siedzibą w 62-800 Kaliszu, ul. Nowy Świat 11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod NIP: 6692311729, Regon: 369472055.

 

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

3. Podczas transferu danych sklep WOZIMY SIĘ korzysta z protokołu bezpiecznego połączenia SSL (SecureSocketLayer). Dzięki temu zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wszystkie metody płatności, które oferuje nasz sklep są także chronione przez SSL, co jest dla Państwa widoczne poprzez symbol klucza na pasku przeglądarki internetowej.

 

4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane przez administratora jedynie  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym również właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

5. Dane klienta mogą być powierzane następującym podmiotom, z którymi administrator współpracuje w celu prawidłowej realizacji umów zawartych z klientem:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

6. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 

 

7. Podczas procesu zakupu  zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

 

 

W przypadku niepodania powyższych danych, zakończenie procedury zakupu będzie niemożliwe.

 

8. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

9. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 

 

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

 

10. Na podstawie RODO masz prawo do:

 

 

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

11. W sekcji "FAQ" znajdziesz instrukcje jak możesz zmieniać/uaktualnić/ usuwać swoje zgody na swoim koncie w sklepie WOZIMY SIĘ .


12. Na stronie sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018

logo logo logo logo logo logo