Polityka prywatności

  1.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez klienta jest właściciel sklepu internetowego wozimysie.pl.
  2.  Dane osobowe klienta są przetwarzane przez administratora, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z klientem oraz do realizacji zamówień składnych przez klienta.
  3. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane przez administratora jedynie  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym również właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  4. Dane klienta mogą być powierzane następującym podmiotom, z którymi administrator współpracuje w celu prawidłowej realizacji umów zawartych z klientem: operatorowi logistycznemu apaczka.pl r2g polska sp. z o.o. z siedzibą w warszawie przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 warszawa; wpisana do krajowego     rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, xii wydział gospodarczy krs, pod numerem krs 0000335110, regon 14196798 -– w zakresie potrzebnym do prawidłowego dostarczenia zakupionego towaru.
  5. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,a także dokonać ich modyfikacji, lub usunięcia poprzez przekazanie administratorowi stosowniej informacji  drogą mailową na adres: sklep@wozimysie.pl.
  6. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec sprzedawcy, a także w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.
  7. Udostępnienie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, przy czym, podanie wskazanych w regulaminie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.