Szukaj

Formularz odstąpienia od umowy od dnia 25.12.2014

(W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając poniższy Formularz odstąpienia od umowy)

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak

ul. Nowy Świat 11

62-800 Kalisz

e-mail: sklep@wozimysie.pl

telefon: +48 606 495 093


Ja/My*                                                      niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  • 1)…………………………………………………………
  • 2)…………………………………………………………
  • 3)…………………………………………………………

Data zawarcia umowy */odbioru* :

Imię i Nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Data i podpis konsumenta (-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) niepotrzebne skreślić