(W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając poniższy Formularz odstąpienia od umowy)


WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak

ul. Nowy Świat 11

62-800 Kalisz

e-mail: sklep@wozimysie.pl

telefon: +48 606 495 93

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Ja/My* niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy */odbioru* :

Numer zamówienia:

Imię i Nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy:

Data i podpis konsumenta (-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) niepotrzebne skreślić

logo logo logo logo logo logo