Szukaj

Formularz odstąpienia od umowy

(W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając poniższy Formularz odstąpienia od umowy)


WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak

ul. Nowy Świat 11

62-800 Kalisz

e-mail: sklep@wozimysie.pl

telefon: +48 606 495 93

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Ja/My* niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  • 1)…………………………………………………………
  • 2)…………………………………………………………
  • 3)…………………………………………………………

Data zawarcia umowy */odbioru* :

Numer zamówienia:

Imię i Nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy:

Data i podpis konsumenta (-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) niepotrzebne skreślić